پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - نعمت کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: پایان اجرای عملیات بیولوژیک در مراتع استان
بازدید : 105 1 بهمن 1399 ساعت 12:36 شماره :81269

نعمت کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: پایان اجرای عملیات بیولوژیک در مراتع استان

نعمت کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: پایان اجرای عملیات بیولوژیک در مراتع استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، نعمت کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: عملیات بیولوژیک مرتع شامل بذرپاشی و کپه کاری در سطح 960 هکتار از مراتع استان با صرف اعتبار 7300 میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری اجرا شده است.

کوهستانی افزود: هدف از اجرای این عملیات اصلاح و احیاء مراتع تخریب شده، کاهش فرسایش خاک، افزایش تولید علوفه مراتع، تغذیه سفره آب های زیرزمینی، اشتغال روستائیان و حفظ ذخایر ژنتیکی مراتع می باشد که در 11 حوزه آبخیز و در 5 شهرستان شامل نور، آمل، بابل، سوادکوه و ساری انجام شده است.

وی ادامه داد: در انجام عملیات بیولوژیک از گونه های فستوکا، آگروپایرون، باریجه، سکاله و 'گل گاوزبان استفاده شده است.

رئیس امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خاطرنشان کرد: برای موفقیت و اثربخشی بیشتر این عملیات، بهره برداران مرتعی در نگهداری و قرق محل اجرای پروژه ها برای مدت یک تا دو سال، مشارکت می کنند.لازم به ذکر است علاوه بر اجرای این عملیات، برنامه ریزی برای اجرای 100 هکتار پروژه تبدیل دیمزارهای کم بازده به کشت علوفه دائمی با استفاده از بذور یونجه و اسپرس انجام شده است به طوری که بذور مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات صندوق توسعه تهیه و در فصل مناسب نسبت به توزیع و کشت آن اقدام خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
کد رهگیری