پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - علی نوری نژاد دبیر کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: برگزاری جلسه کمیته بهره وری
بازدید : 131 13 بهمن 1399 ساعت 12:2 شماره :81712

علی نوری نژاد دبیر کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: برگزاری جلسه کمیته بهره وری

 

علی نوری نژاد دبیر کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد: برگزاری جلسه کمیته بهره وری

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دکتر علی نوری نژاد رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری و دبیر کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: بر اساس ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه کشور و مواد 3 و 7 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 99 مبنی بر وظیفه مندی دستگاه های اجرایی برای تدوین برنامه ی ارتقاء بهره وری، جلسه ی کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با حضور دکتر اسحاق عطایی مدیرکل و اعضای کمیته در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در رابطه با اهمیت بهره وری در دستگاه ها به طور خاص در این اداره کل، گفت: بر اساس دستور کار کمیته ارتقاء بهره وری، موضوع تقویت ساختار بهره وری، اجرای برنامه مدیریت سبز، اجرای دستور العمل میز خدمت و ساماندهی محیط کار و اطلاعات باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

دکتر کوروش شریفی سورکی معاون برنامه ریزی، توسعه و مدیریت منابع و نائب رئیس کمیته ارتقاء بهره وری این اداره کل ضمن ارائه ای از تاریخچه ی قانون بهره وری در کشور، گفت: به منظور اجرای صحیح و اصولی دستور کار بهره وری، می طلبد سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت، طراحی و اجرا شود.

دکتر نوری نژاد در رابطه با بهره وری تصریح کرد:کلمه بهره وری به معنی کارایی و اثربخشی در امور می باشد. در واقع بهره وری از مجموع اثربخشی و کارایی در انجام فعالیت ها به دست می آید.

دبیر کمیته ارتقاء بهره وری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری افزود: از آنجا که شرط بقا و تداوم حیات هر سازمان در این محیط مـتلاطم و آشـفته، ارتـقا بهره وری است، و آنچه که در افزایش بهره وری نـقش بـسزایی دارد، سـاختار سـازمانی اسـت، بدیهی است که ساختار، با توجه به ویژگیهای محتوایی، ابعادی و محیطی خود اثر قابل ملاحظه ای بر توسعه سازمان دارد، و در واقع آنچه،  سازمانهای خلاق و بهره ور را از سایر سازمانها متمایز می سازد، هـمین خصوصیات ساختاری است که مناسب موقعیت و جایگاه آن است.

رئیس اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، آموزش و تربیت کارکنان، انگیزه شغلی کارکنان، ساختار سـازمانی و سـیستم های کارآمد، تفاهم میان مدیران و کارکنان، راهـبردهای مـدیریتی مـناسب، ضـرورت اصـلاح فضای کار، سیستم پرسـنلی مـناسب، تحقیق و توسعه، استفاده از کامپیوتر و تکنولوژی را از عوامل مؤثر در بهره وری در سازمان ها و ادارات عنوان کرد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
کد رهگیری