پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری: قوانین و مجازات مرتبط به آتش سوزی در جنگلها و مراتع
بازدید : 48 20 خرداد 1399 ساعت 10:15 شماره :73523

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری: قوانین و مجازات مرتبط به آتش سوزی در جنگلها و مراتع
 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری: قوانین و مجازات مرتبط به آتش سوزی در جنگلها و مراتع

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با توجه به افزایش دمای هوا و بروز احتمالی حریق و حضور مسافران و گردشگران به عرصه های جنگلی و منابع طبیعی و همچنین به منظور تنویر افکار عمومی و اگاهی بخشی به کلیه مخاطبین و مردم شریف استان مازندران و مسافران و گردشگران، قوانین و مجازات مرتبط به آتش سوزی در جنگل ها و مراتع را اطلاع رسانی کرد.

موسوی تاکامی گفت: یک سهل انگاری کوچک منجربه آتش سوزی های گسترده خواهد شد.پس با روشن نکردن آتش در دل طبیعت و رعایت نکات ایمنی از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع پیشگیری کنیم.شماره امداد جنگل و مرتع: 1504

1-    ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها:

آتش سوزی نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأمورین جنگلبانی ممنوع است. در صورتیکه در نتیجه بی مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس تأدیبی از دوماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

2-   ماده 46 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها:

هرکس مبادرت به کت زدن و یا روشن کردن آتش در تنه درختان جنگلی نماید، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و برای هر درخت که کت زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

3- ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها:

هرکس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود.

تبصره:

در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل می باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا عوامل انتظامی یا بخشداری موظفند با کلیه تجهیزات دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در اطفاء حریق کمک نمایند.مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای وظیفه مسامحه و قضور نمایند برحسب مورد طبق مقررات مواد 58 و59 قانون استخدام کشوری مجازات می شوند و در مورد مأمورین لشگری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات نظامی خواهد بود.

موسوی تاکامی در پایان، انتظارات و نیاز های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در مواقع حریق را به شرح ذیل بیان کرد.

1-    به منظور سهولت در دسترسی به آب،ایجاد و احداث استخر آّب در مناطق دور دست و مرتعی.

2-    به منظور انتقال نیرو و امکانات ایجاد پد هلی کوپتر.

3-    به منظور استقراردیدبان و امکانات اولیه حریق، برقراری کانکس و یا ایجاد اتاق اطفاء حریق.

4-    اختصاص و تامین خودرو های آبپاش با توجه به مستهلک بودن خودرو های موجود.

5-    تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز.

6-     درخواست از مدیریت بحران بمنظور استقرار بالگرد در شمال کشور و در اداره کل ساری بعنوان استان معین و پوشش ادارات کل نوشهر و گلستان در زمان حریق.

روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
کد رهگیری