رئیس ادار' /> رئیس ادار" /> رئیس ادار" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - توانمندسازی جوامع محلی و انسجام سازمانی در 33 روستای استان مازندران (منطقه ساری)
بازدید : 39 6 ارديبهشت 1400 ساعت 10:53 شماره :84763

توانمندسازی جوامع محلی و انسجام سازمانی در 33 روستای استان مازندران (منطقه ساری)
 

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از اجرای پروژۀ توانمندسازی و توان افزایی جوامع محلی و نیز انسجام سازمانی در 33 روستای هدف در 19 حوزه آبخیز و در سطح 11 شهرستان استان مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، دادخواه اظهار کرد، هدف از اجرای این پروژه، که امسال سومین سال اجرای آن است ایجاد هماهنگی و همسویی دست اندرکاران حوزه آبخیز در راستای مشارکت موثر و ایجاد زمینه های توسعه در حوزۀ آبخیز استان است.

دکتر دادخواه رئیس اداره آموزش و ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل افزود: مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی، همانا داشتن دیدگاهی جامع گرایانه به مدیریت منابع طبیعی و دخالت دادن گروههای مرتبط در ایفای نقش های مختلف است.که با هدف نهایی حفاظت و توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده که فرایندی پویا و فعال بوده و با شکل گیری و اجرای یک پروژه آغاز می شود و در نهایت تبدیل به یک واحد جدایی ناپذیر از جامعه محلی میگردد.

وی در ادامه به موضوع ساماندهی تشکل ها وتعاونی های موجود در مشارکت اجرایی طرح ها و پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد در دو سال گذشته تعداد قابل توجهی تشکل از جوامع محلی با گرایش منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای اجرای بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه، تاسیس گردیده که در سال 99 اجرای تعدادی از پروژه های مرتبط بر اساس رتبه های اعطا شده در کارگروه های مربوط  در این اداره کل به این تشکل ها واگذار گردد.

رئیس اداره آموزش و ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل در راستای بهیه سازی آموزشهای مشارکتی و رسیدن به اهداف اصلی، به نقش تسهیلگران مجرب، دست اندرکاران و ذینفعان پروژه (عمدتاً جوامع محلی) اشاره کرد و اجرای کامل و موفق پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری را منوط به همکاری همه جانبه عناصر فوق الذکر دانست.

دکتر دادخواه افزود :نتیجه مورد انتظار از اجرای این پروژه ها را نهایتاً توانمند سازی جوامع محلی، بالابردن انگیزه های جوانان بومی و محلی در عدم مهاجرت به شهرها، حضور جوانان تحصیل کرده در تشکل های تازه تاسیس که بعنوان یکی از پارامترهای اصلی در تاسیس این تشکل ها ست و واگذاری اجرای امور مرتبط پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان به تشکل ها و تعاونی ها ودر نهایت بهبود کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح روستاها و جوامع محلی اعلام کرد.

وی در پایان به رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری تمامی کارگاهها و محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی، ترویجی و مشارکتی و نیز به چشم انداز بسیار روشنی از اشاعه فرهنگ حفظ منابع طبیعی  در جوامع محلی در سایه برگزاری این دوره های آموزشی و ترویجی اشاره نمود.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
کد رهگیری