ا" /> ا" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دستورالعمل انتقال پروانه چرای مرتعدار متوفی را منتشر کرد.
بازدید : 93 25 آذر 1400 ساعت 9:40 شماره :91841

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دستورالعمل انتقال پروانه چرای مرتعدار متوفی را منتشر کرد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دستورالعمل انتقال پروانه چرای مرتعدار متوفی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دکتر نعمت کوهستانی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: به استناد بند 48 فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرائی بهره برداری از مراتع کشور، چناچه دارنده پروانه چرای دام فوت نماید، ظرف مدت دو سال از زمان فوت، همسر و فرزندان متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایر و یا به صورت مستمر به حرفه دامداری مشغول باشند مکلفند صرفاً یک نفر از بین خود انتخاب تا پروانه به ایشان انتقال یابد.

کوهستانی افزود: در تبصره یک این بند آمده چنانچه همسر و فرزندان مرتع دار متوفی تا تاریخ ابلاغ این شیوه نامه تاکنون نسبت به اجرای این بند اقدام ننمودند اداره کل مکلف است در صورت عدم احراز سایر شرایط ابطال مجوز مرتعدار متوفی ظرف مدت 2 سال پس از ابلاغ این شیوه نامه نسبت به اجرای قطعی این بند اقدام نماید.

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری تصریح کرد: چون تاریخ ابلاغ شیوه نامه 11/5/1399 بوده لذا تا پایان بند 11/5/1401 این فرصت به اتمام می رسد، لذا پس از این تاریخ کلیه مجوزهای مرتع داران متوفی باطل می گردد.

 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
کد رهگیری