پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دکتر علی نوری نژاد رئیس اداره فن آوری و اطلاعات و تحول اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: ارائه خدمات به ارباب رجوع در قالب خدمات الکترونیکی میز خدمت
بازدید : 81 4 اسفند 1399 ساعت 9:45 شماره :82529

دکتر علی نوری نژاد رئیس اداره فن آوری و اطلاعات و تحول اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: ارائه خدمات به ارباب رجوع در قالب خدمات الکترونیکی میز خدمت
 

دکتر علی نوری نژاد رئیس اداره فن آوری و اطلاعات و تحول اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: ارائه خدمات به ارباب رجوع در قالب خدمات الکترونیکی میز خدمت

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دکتر علی نوری نژاد رئیس اداره فن آوری و اطلاعات و تحول اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت:  33 خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع در قالب خدمات الکترونیک در میز خدمت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، احصاء، فرایند سازی و در نهایت الکترونیکی شده اند.

دکتر نوری نژاد بیان کرد: ميزخدمت به دو صورت ميزخدمت حضوري و ميزخدمت الكترونيكي تعريف واجرا مي گردد.ميزخدمت حضوري عبارتست از استقرار كارشناسان مسلط به امور اداري، اجرايي و آموزش ديده در طبقه همكف دستگاه هاي اجرايي يا در دسترس ترين مكان به منظور راهنمايي، پذيرش درخواست هاي ارباب رجوع و ارائه خدمات از يك پنجره واحد با توجه به استانداردهاي تعريف شده

وی در ادامه افزود: ميزخدمت الكترونيكي به نوعی، اطلاع رساني شفاف در مورد هر يك از خدمات ارائه شده و راه اندازي سامانه هاي مناسب* در بستر اينترنت به منظور پذيرش درخواست ها و اخذ مدارک لازم از ارباب رجوع و ارائه خدمات از همان طريق و از يك پنجره واحد به نحوي كه مراجعه حضوري ارباب رجوع به دستگاه اجرايي براي گرفتن خدمت يا كاملاً قطع گردد و يا به حداقل ممكن برسد. البته با توجه به استانداردهاي امنيتي و حراستي موجود و شيوه نامه هاي اجرايي تعريف شده در خصوص ميزخدمت الكترونيكي.

رئیس اداره فن آوری و اطلاعات و تحول اداری این اداره کل تصریح کرد: در این اداره کل با هماهنگی سازمان متبوع 33 خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع در قالب خدمات الکترونیکی احصاء،فرایند سازی و در نهایت الکترونیکی شده اند و در سایت سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور به نشان www.frw.irو در سایت ویژه این اداره کل به آدرسwww.mzfrw.ir. بارگذاری گردیده است و عموم مردم در سطح کشور می توانند با مراجعه به نشانی فوق نسبت درخواست الکترونیکی اقدام نمایند.

ایشان اضافه کرد: ضمن این که کارشناس میز خدمت وظیفه دارد در جایگاه میز خدمت نسبت به پیگیری،ثبت و جوابیه خدمات درخواستی از طریق سامانه میز خدمت اقدام نماید. همچنیین در شاخص های ارزیابی عملکرد عمومی سالانه توسط دستگاه های نظارتی با مراجعه به سامانه فوق متناسب با کارکرد این اداره کل نسبت به  امتیاز دهی محور میز خدمت در سامانه تسما اقدام می نمایند. لذا ضروریست کارشناس میز خدمت با هماهنگی کلیه ادارات ذیربط تا پایان اسفندماه سال1399 ضمن رصد سامانه میز خدمت نسبت به راهنمایی و جلب ارباب رجوع جهت ثبت درخواست های آنان اقدام و مستندات اقدامات را به کمیته توسعه دولت الکترونیک برای اقدام بعدی تحویل نمایید.

                                                                                            

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
کد رهگیری