پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پارکهای جنگلی
پارکهای جنگلی
پارك هاي جنگلي يكي از كانون هاي عمده جهت گذران اوقات فراغت انسان شهرنشين به صورت نياز تكميل كننده براي شرايط زيست كنوني به صورت حياتي تبديل شده است .
 
كشور ما كه جزء كشورهاي در حال رشد مي باشد ، پديده صنعتي شدن ، آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ آلودگي صوتي و ساير آلاينده هاي محيط زيست ، نياز مردم شهرنشين به طبيعت و استفاده از موهبتهاي ان و فرار از زندگي ملامت آور ماشيني و پناه بردن به اين مراكز تفرجي و مناطق تفرجگاهي طبيعي خارج از شهرها را بروز بيشتر احساس مي گردد .

 

اهداف عمده ايجاد پارك هاي جنگلي :
-         حفاظت و صيانت بهتر از عرصه هاي جنگلي داراي پتانسيل هاي خاص
-         ايجاد اشتغال در سطح محلي استاني
-         افزايش درآمد در سطح محلي و استاني
-         ارتقاء صنعت توريسم
-         ترويج افكار دوستداري محيط زيست در بين مردم
-         ايجاد خود گرداني در مناطق و تامين اقتصادي آنها
-         ارائه خدمات به مسافرين بين راهي و گردشگران بومي و غير بومي
چاپ | ارسال به ديگران  | 
کد رهگیری