پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پارك جنگلي شهيد زارع ساري
پارك جنگلي شهيد زارع ساري
اين پارك در سال 1359 احداث گرديد ولي فاقد كتابچه طرح مدون بوده و در سال 1373 طرح آن تهيه و به سازمان همياري شهرداري واگذار گرديد كه بعد از مدت 2 سال مجدادا مجري انصراف داده و مديريت آن به منابع طبيعي استان برگشت نمود . پس از گذشت چند سال مديريت دولتي بر اين پارك ، در راستاي سياستهاي كلان دولت محترم جمهوري اسلامي ، و پس از تهيه طرح تجديد نظر براي مديريت پارك موصوف ، با انتشار آگهي مزايده و طي مراحل قانوني ، مديريت طرح براي مدت 10 سال ( قابل تمديد تا 30 سال در صورت رضايت از عملكرد مجري و توافق طرفين ) مديريت اين پارك در 25/11/85 به بخش خصوصي واگذار گرديد .
 
- پارك جنگلي شهيد زارع در طول جغرافيايي 45 ، 7 ، 52 و عرض جغرافيايي 2 ، 32 ، 36 در سه كيلومتري شرق رودخانه تجن و شرق شهرستان ساري و در فاصله يك كيلومتري جنوب جاده ساري بهشهر و جنب بيمارستان سوانح و سوختگي زارع ساري   قرار دارد.
 
- مساحت پارك 70 هكتار بوده و داراي تيپ درختي بلوط انجيلي مي باشد كه در سال 1344 جهت جلوگيري از انهدام جنگل و بازسازي و احياء آن با گونه هاي كاج تهران و زربين جنگلكاري گرديده است .
 
- پوشش درختي پارك عبارتند از :
 1- بلوط       purcus castanifoli
2- انجيلي parrotia persica   
3- كاج تهران pinus eldarica  
4- زربين cupressus        s.v.horizontalis      
5- آزاد zelkova carpinifolia        
6- كاج سياه pinus         nigra  
 
 
-         امكانات و تاسيسات موجود در پارك
-         جاده دسترسي آسفالته
-         سرويس بهداشتي به تعداد مورد نياز
-         نمازخانه مردانه و زنانه در مركز پارك (با زيربناي 120 متر مربع )
-         فروشگاه مواد غذايي
-         قهوه خانه سنتي مجهز
-         كباب خانه
-         ساندويچي
-         چاه آب آشاميدني1 حلقه
-         منبع آب زميني2 دستگاه
-         منبع آب ذخيره هواي2 دستگاه
-         موتور خانه
-         محوطه بازي كودكان و شهر بازي كوچك شامل قصر بادي و چرخ و فلك
-         زمين واليبال
-         پاركينگ اتومبيل
-         پيست اسكيت مجهز
-         ساختمان مديريت پارك
-         سرويس هاي ميز و نيمكت (پيك نيك )
-         آلاچيق به تعداد قابل توجه
-         اجاق براي طبع غذا و كباب
-         سطل زباله و ....
چاپ | ارسال به ديگران  | 
کد رهگیری